หน้าหลัก > NLP > พลังที่แท้จริงในตัวคุณ
พลังที่แท้จริงในตัวคุณ
NLP
พลังที่แท้จริงในตัวคุณ
10 Apr, 2022 / By sujitra222
Images/Blog/U34pAfLq-เอกสาร จิตเหนือมนุษย์ (5).jpg

พลังที่แท้จริงในตัวคุณ

          เป็นธรรมดาที่คนเราล้วนปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวย แต่สิ่งที่คนเรามักจะพลาดไปก็คือความไม่เข้าใจในพลังที่แท้จริงในตัวเองว่ามันเป็นขุมพลังอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเฉลียวฉลาดตลอดจนความมีสติปัญญาอันไร้ขอบเขต พลังที่แท้จริงในตัวคุณที่ว่านี้คือ พลังจิตใต้สำนึก นั่นเอง

          ถ้าจะเรียกว่าพลังจิตใต้สำนึกคือขุมทรัพย์ในตัวคุณก็ไม่ผิดแต่ประการใด ทั้งยังเป็นขุมทรัพย์ที่คุณไม่ต้องไปแสวงหาจากภายนอกเพราะมันอยู่ภายในตัวคุณเรียบร้อยแล้ว แม้มันยากที่จะเข้าใจว่าพลังของจิตใต้สำนึกนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหน ขอให้คุณลองคิดย้อนดูว่าขณะที่คุณอยู่ในครรภ์ของมารดา เริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิซึ่งพลังของจิตใต้สำนึกนี่เองที่ช่วยให้เกิดการแบ่งเซลล์ในร่างกายของคุณเพื่อสร้างเป็นอวัยวะส่วนต่าง ๆ จนกระทั่งคุณได้เกิดมา จิตใต้สำนึกย่อมรู้ดีในการดูแลร่างกายและจัดการกับอวัยวะทุกส่วนในตัวคุณ ดังนั้นมันจึงเป็นแหล่งขุมทรัพย์ความมั่งคั่งในตัวคุณ

          แม้ว่าจิตใต้สำนึกมันจะเป็นแหล่งขุมทรัพย์ในตัวคุณ แต่กระนั้นมันสามารถทำให้คุณร่ำรวยหรือแม้แต่ทำให้ยากจนได้ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องเข้าใจและดูแลจิตใต้สำนึกของคุณด้วยการคิดแต่ในสิ่งที่ดีงามหรือเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง จิตใต้สำนึกของคุณจึงจะสามารถตอบสนองและคล้อยตามด้วยการดึงดูดหรือทำให้เกิดทรัพย์สมบัติภายนอกให้กับคุณ

          จิตใต้สำนึกไม่ต่างอะไรกับเรื่องราวของยักษ์ในตะเกียงวิเศษที่จะช่วยบันดาลสิ่งต่าง ๆ ให้กับคุณได้เพียงแต่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ ไม่เข้าใจ หรือแม้แต่ไม่มั่นใจว่าตนเองมีพลังอำนาจนั้นอยู่ในตัว พลังของจิตใต้สำนึกนั้นยิ่งใหญ่ที่บ้างครั้งก็ยากแก่การอธิบาย แต่หากคุณต้องการที่จะเข้าถึงขุมพลังนี้ คุณจำเป็นที่จะต้องวางความลังเลสงสัย ตลอดจนความไม่แน่ใจออกไปเสียก่อน เพราะชีวิตที่ผ่านมาคุณอาจจะชินกับจิตสำนึกที่ต้องใช้เหตุและผล และคุณอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับจิตใต้สำนึกหรือจิตเหนือเหตุผลที่มันไม่ได้อธิบายกันได้ด้วยตรรกะหรือเหตุผลแต่อย่างใด

          สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้คุณขาดความเชื่อในจิตใต้สำนึก นั่นคือการที่คุณขาดการเชื่อมต่อหรือขาดการติดต่อสื่อสารกับจิตใต้สำนึก แต่หากคุณได้กลับเข้ามาสื่อสารพูดคุยกับจิตใต้สำนึกของคุณด้วยคำพูดที่ดีงาม มีความเป็นบวกและสร้างสรรค์ นั่นเป็นวิธีโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อให้นำพาซึ่งความสุข ความร่ำรวย ความสำเร็จต่าง ๆ โดยปราศจากความทุกข์ ความกลัว และความกังวลใจในชีวิต
คนจำนวนมากยังไม่เข้าใจว่าทุกครั้งที่พวกเขามีการบ่น ด่า ตลอดจนการมีคำพูดหรืออารมณ์ที่เป็นลบออกมา สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นตัวขัดขวางไม่ให้จิตใต้สำนึกนำพาซึ่งความสุข ความมีโชคลาภหรือสิ่งดีงามทั้งหลายที่จะเข้ามา

          ไม่ว่าผลลัพธ์ในชีวิตของคุณขณะนี้จะเป็นเช่นไร ทุกอย่างล้วนเป็นผลจากการการคิด การพูด ตลอดจนการกระทำอันส่งผลต่อจิตใต้สำนึกของคุณนั่นเอง หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตเสียใหม่ ก่อนที่คุณจะไปแสวงหาสิ่งต่าง ๆ จากภายนอก ขอให้คุณกลับมาสื่อสารพูดคุย มาบอกกับจิตใต้สำนึกของตัวคุณ เพื่อโปรแกรมจิตในสิ่งใหม่เข้าไปแทนที่ ทั้งนี้เพราะสิ่งใดก็ตามที่ถูกประทับลงไปในจิตใต้สำนึก ไม่ช้าก็เร็วจะถูกสร้างออกมาสู่ความเป็นจริงในที่สุด

          ถ้าวันนี้คุณไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบแค่พอใช้ คุณจำเป็นต้องปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดเชิงบวกพร้อมทั้งประทับตราตรึงสิ่งที่คุณปรารถนาเข้าไปในจิตใต้สำนึก ด้วยความเชื่อและความศรัทธาอย่างแท้จริง ขอเพียงเชื่อว่าพลังที่แท้จริงในตัวคุณนี้สามารถที่จะทำได้แม้แต่การยกภูเขาทั้งลูกให้ออกไปได้ มันเป็นสิ่งที่ไร้ขอบเขตเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผลทั้งสิ้น หากวันนี้คุณอาจจะยังไม่ได้มีเงินจำนวนมาก แต่ใครจะรู้ว่าในปีหน้าคุณจะสามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือในชีวิตขึ้นมาได้ ทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณที่จะอนุญาตให้พลังในตัวคุณได้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างผ่านการโปรแกรมจิตจากตัวคุณ

 

 

 

 

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.