หน้าหลัก > สมัครตัวแทน Affiliate กับเรา
สมัครตัวแทน Affiliate กับเรา

    ภายหลังจากที่เจ้าของร้านค้าออนไลน์กำหนดเปิดใช้งานระบบตัวแทน Affiliate ที่หน้าร้านค้าออนไลน์ (ด้านหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์) เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณสามารถสมัครสมาชิกเป็นตัวแทนAffiliateได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

        1. เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเลื่อนลงมาด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ และคลิกที่ "ตัวแทนAffiliate" ในส่วนตัวแทนของเรา (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เมนการเข้าสมัครตัวแทนAffiliate   

        2. จากนั้นระบบจะแสดงการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของสมาชิกที่เป็นตัวแทนAffiliate ให้ทำการคลิกที่ "สมัครตัวแทน Affiliate" (รูปที่ 2)
รูปที่ 2 สมัครสมาชิกตัวแทนAffiliate

   

        3. ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม เพื่อให้กรอกข้อมูลของผู้สมัครเป็นตัวแทนAffiliate ดังตัวอย่างรูปที่ 3

รูปที่ 3 กรอกรายละเอียดการสมัครเป็นตัวแทนAffiliate
 

        4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ “ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง” จากนั้น คลิกปุ่ม "สมัครตัวแทน" ดังรูปที่ 4
รูปที่ 4 กรอกรายละเอียดการสมัครเป็นตัวแทนAffiliate

 

        5. หลังจากคลิก “สมัครตัวแทน” ระบบจะแสดงผลการสมัคร ในกรณีที่ไม่ต้องรอการอนุมัติจากเจ้าของร้าน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังตัวอย่าง (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 ผลการลงทะเบียนเป็นตัวแทนAffiliate ในกรณีที่ไม่ต้องรออนุมัติ
   

        ในกรณีที่ต้องรอการอนุมัติจากเจ้าของร้านค้าออนไลน์ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังตัวอย่าง (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 ผลการลงทะเบียนเป็นตัวแทนAffiliate ในกรณีที่ต้องรอการอนุมัติ
   

        6. ในกรณีที่ต้องรอการยืนยันจากเจ้าของร้านค้าออนไลน์ ทางเจ้าของร้านค้าออนไลน์จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนในการสมัครขอเป็นตัวแทน Affiliate เจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องทำการอนุมัติการสมัคร โดยการเข้าไปที่เมนู "Affiliate" เลือกเมนูย่อย "รายการ Affiliate" คุณจะพบรายการสมัครชิกที่สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย ให้คุณสังเกตรายการที่การใช้งานยังเป็นเครื่องหมายกากบาท หรือปิดการใช้งานอยู่ (รูปที่ 7)
 

รูปที่ 7 รายการตัวแทนAffiliate
   

        7. ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์ "แก้ไข" เพื่อไปอนุมัติการเป็นตัวแทนAffiliate คลิกที่สัญลักษณ์เปิดการใช้งาน ในส่วนของ "เปิดใช้งาน?" (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 อนุมัติการสมัครตัวแทนAffiliate
    

        8. จากนั้นให้คลิกที่ “บันทึก Affiliate และส่งอีเมล์” เพื่อให้ระบบส่งอีเมลแจ้งผลการอนุมัติ โดยผู้ที่สมัครเป็นตัวแทนAffiliate จะได้รับอีเมลในการแจ้งผลการอนุมัติเป็นตัวแทนAffiliate (รูปที่ 9)

รูปที่ 9 อีเมล์แจ้งการอนุมัติการเป็นตัวแทนAffiliate

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.