หน้าหลัก > การสร้างลิงค์เพื่อจำหน่ายสินค้า
การสร้างลิงค์เพื่อจำหน่ายสินค้า

   เมื่อร้านค้าของคุณมีตัวแทนAffiliateเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนของคุณสามารถสร้างลิงค์เพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้าได้ โดยขั้นตอนการสร้างสามารถทำได้ดังนี้
        1. ให้ตัวแทน Affiliate ของคุณเข้าสู่ระบบตัวแทนAffiliate ในหน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เข้าสู่ระบบตัวแทนAffiliate
   

        2. ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีตัวแทนAffiliate และเมนูการใช้งานของตัวแทนAffiliate ให้ตัวแทนของคุณไปที่เมนู "สร้างลิงค์" (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ข้อมูลบัญชีตัวแทนAffiliate
   

        3. เมื่อเข้ามาที่เมนูสร้างลิงค์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงลิงค์สำหรับการเป็นตัวแทนAffiliateสำหรับร้านค้า และให้ตัวแทนสร้างลิงค์ของสินค้าที่จะจำหน่ายได้ โดยเลือกหมวดหมู่ของสินค้าที่ต้องการ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 เลือกหมวดหมู่สินค้า
   

        4. จากนั้นให้คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการจำหน่าย และคลิก "สร้างลิงค์" (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 สร้างลิงค์สินค้า

        ***หมายเหตุ : สินค้าที่ตัวแทนสามารถสร้างลิงค์เพื่อจำหน่ายได้นั้น จะต้องเป็นสินค้าที่ทางเจ้าของร้านกำหนดให้สามารถสร้าง Affiliate ได้เท่านั้น

 

        5. เมื่อคลิกสร้างลิงค์เรียบร้อยแล้ว ให้ตัวแทนของคุณคัดลอกลิงค์ของสินค้าชิ้นนั้น และนำลิงค์ไปวางไว้ที่หน้าเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆของตัวแทนจำหน่ายที่สามารถวางลิงค์สินค้าได้ (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 ลิงค์ของสินค้า
   

        6. เมื่อลูกค้าของตัวแทนAffiliate คลิกเข้ามาเลือกชมสินค้า เว็บไซต์จะแสดงผลหน้ารายละเอียดสินค้า เหมือนในหน้าเว็บไซต์ของเจ้าของร้านค้าออนไลน์ แต่จะมีรหัสของตัวแทนจำหน่ายหรือ Affiliate Code ต่อท้าย URL ของสินค้าชิ้นนั้น (รูปที่ 6)
รูปที่ 6 หน้ารายการสินค้าที่คลิกจากลิงค์ของตัวแทนAffiliate

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.